XƯỞNG SẢN XUẤT CẮT GƯƠNG KÍNH SOI TẠI YÊN BÁI

  • Cắt gương soi ở Yên Bái
  • Xưởng gương ở Yên Bái
  • Xưởng sản xuất gương ở Yên Bái